Katalógové číslo: - Kategórie:

RELIÉF

BALENIESPOTREBAFARBA
4 kg (34,83 €)cca 6 m2biela
8 kg (59,85 €)cca 12 m2
16 kg (87,40 €)cca 24 m2

Technická dokumentácia

Technický list SK


34.8387.40

Vymazať

Popis

POPIS A ÚČEL
Vytváranie dekorácií v tenkej vrstve – vytvára hladké alebo štrukturálne dekoratívne efekty. Používa sa tiež na výrobu reliéfnych dekorácií pomocou šablón.
Miesto aplikácie: steny a stropy vo vnútri budov.
Druhy podkladov: omietka, betón, kameň, sadra, drevené panely a všetky nosné podklady, po vyčistení a príprave.

 

VLASTNOSTI

 • – dekoratívny,
 • – matný,
 • – polotransparentný,
 • – flexibilný,
 • – s vysokou priľnavosťou k podkladu.
 • APLIKÁCIA
  Príprava podkladu
  Podklad by mal byť:

  • – dostatočne nosný,
  • – stabilný,
  • – čistý,
  • – zbavený prachu a starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré by mohli prípadne oslabiť priľnavosť a prídržnosť maliarskeho náteru,
  • – zbavený akýchkoľvek nečistôt, zbytkov voskov a tukov.očistený od vrstiev, ktoré môžu oslabiť priľnavosť produktu, najmä od prachu, nečistôt, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a ďalších,
  • – ak je podklad heterogénny pre rovnomernosť použite základný náter PRIMEROM, ktorý môže byť dodatočne zafarbený.


  Príprava produktu
  Produkt je okamžite pripravený na použitie. Pred začatím práce dôkladne premiešajte, aby bola konzistencia jednotná.

  Farbenie
  Použitie dostupných farebných pigmentov.

   

  Použitie
  Pred začatím práce si naplánujte poradie a spôsob nanášania vrstiev a skontrolujte konečný účinok na malej vzorke! RELIÉF by sa mal nanášať na povrch v tenkej vrstve pomocou širokého hladítka alebo špachtle. Modelovanie povrchu RELIÉF by sa malo vykonávať systematicky po aplikácii na každý 1 – 3 m² povrchu. Malo by sa pamätať na to, že výsledná „kresba“ bude viditeľná ako „efekt“ v konečnej dekorácii bez ohľadu na to, či sa použije ďalšia vrstvy produktu RELIÉF alebo nie. Dekoratívny efekt závisí hlavne od vynaliezavosti zhotovovateľa a nástrojov použitých na modelovanie.

   

  Zabezpečenie
  Po zaschnutí môžete na zdobený povrch dodatočne naniesť : DEKORATÍVNY LAK, METALICKÝ LAK,  LAK CHAMELEÓN, METALICKÁ PATINA alebo PERLEŤOVÁ PATINA.

SPOTREBA
Priemerne sa spotrebuje 0,3 – 0,5 kg / m² na 1 vrstvu (1 kg produktu postačí približne na 1,5 m²). Pokrytie závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu, spôsobu jeho prípravy, zamýšľaného dekoratívneho účinku, skúsenosti dodávateľa, počtu vrstiev a zvoleného spôsobu aplikácie.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Teplota pri aplikácii: od +5 ° C do +30 ° C; pri nízkych teplotách a / alebo zvýšenej vlhkosti je doba schnutia dlhšia.
Počet vrstiev: 1 – 3
Čas schnutia: schnutie približne po 2 hodinách
Nanášanie ďalšej vrstvy: po 4 hodinách
Riedidlo: voda; v prípade potreby zrieďte čistou vodou v množstve 5 – 10%
Technické požiadavky: výrobok má hygienické osvedčenie PZH
Platnosť: 24 mesiacov

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
RELIEF  spĺňa požiadavky PN-EN 15824: 2017-07. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach č. 304/1 / CPR.

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu. Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (ALEBO VLASMI): Znečistený odev okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou. Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážka vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak je to možné, a pokračujte vo vyplachovaní. Použité náradie je potrebné ihneď po ukončení práce umyť vodou.

Prepravujte a skladujte v tesne uzavretých nádobách v suchu. Chráňte pred prehriatím a mrazom.

Výrobok sa používa v týchto efektoch:

Efekt TRYLOBIT

Efekt HURIKÁN

Ďalšie informácie

Hmotnosť-
balenie

4 kg, 8 kg, 16 kg