FOX DEKORATOR

Exkluzívne systémy na dekoráciu stien

DEKORAČNÝ BETÓN

BALENIESPOTREBAFARBA
4 kgcca 4,5 m2šedá

Technická dokumentácia

Technický list SK


58.66

Popis

POPIS A ÚČEL
DEKORAČNÝ BETÓN – omietka sa používa na vytváranie dekoračných efektov na stenách v budovách. Je vhodná pre dekorovanie moderných aj klasicky ladených priestorov.
Miesto aplikácie: steny a stropy vo vnútri budov; bývanie a verejné budovy (kancelárie, služby, nákupné strediská).

Druhy podkladov: omietka, betón, kameň, sadra, drevené panely a všetky nosné podklady po vyčistení a príprave.

 

VLASTNOSTI

 • – štruktúrovaná farba na báze vápenca, báze prírodného spojiva a plnív,
 • – pripravená na použitie,
 • – zaisťuje dýchanie stien,
 • – vytvára odolný povrch.

 

APLIKÁCIA
Príprava podkladu
Podklad by mal byť:

 • – stabilný,
 • – po nátere by mal schnúť na vzduchu,
 • – stabilný pri  približne 20 ° C a 55% vlhkosti,
 • – v prípade nerovného podkladu je potrebné aplikovať produkt FINITO,
 • – čistý,
 • – zbavený prachu a starých maliarskych náterov a iných vrstiev,
 • – zbavený akýchkoľvek nečistôt, zbytkov voskov a tukov.

 

Príprava produktu
Produkt je ihneď pripravený na použitie. Pred použitím dôkladne premiešajte, aby sa zjednotila konzistencia.


Farbenie
Produkt je farebne definovaný. Farbu môžete rozbiť pridaním koncentrátu.

Maľba valčekom

Pred začatím práce si naplánujte poradie a spôsob nanášania vrstiev a skontrolujte konečný účinok na malej vzorke!

Farba by sa mala nanášať valčekom na obmedzenú plochu (približne 1 m2) a vyhladiť hladítkom, kým je dostatočne vlhká a náchylná na deformáciu. Následne nanášame a vyhladzujeme ďalšie časti zdobeného povrchu.

Pred nanesením druhej vrstvy farby by mal byť celý dekorovaný povrch mierne navlhčený vodou. Druhá vrstva by mala byť nanesená na celý povrch primerane k predchádzajúcej. Počas fázy sušenia farbu vyrovnajte plochým okrajom hladítka. Po vyhladení sa póry uzavrú a povrch získa charakteristickú hladkosť.

 

Aplikácia hladítkom

Pred začatím práce si naplánujte poradie a spôsob nanášania vrstiev a skontrolujte konečný účinok na malej vzorke!

Aplikujte dve vrstvy náteru. Prvá vrstva by mala byť nanesená hladko, na hrúbku zrna a mala by sa úplne nechať zaschnúť (12 – 24 hodín, v závislosti od klímy v miestnosti).

Pred nanesením druhej vrstvy farby by mal byť celý dekorovaný povrch mierne navlhčený vodou. Druhá vrstva by mala byť nanesená na celý povrch a vyrovnaná.
Počas fázy sušenia farbu zarovnajte plochým okrajom hladítka. Po vyhladení sa póry uzavrú a povrch nadobudne charakteristickú hladkosť.Po prevedení získame hladký lesklý saténový povrch.

 

Zabezpečenie
Lak by sa mal nanášať mäkkým štetcom krížovými pohybmi. Je možné, že bude potrebné naniesť viac než jednu vrstvu laku. Dekoratívny efekt závisí hlavne od vynaliezavosti zhotoviteľa ako aj od stavu podkladu a hrúbky nanesených vrstiev.

SPOTREBA
V priemere sa spotrebuje 0,9 kg / m² (2 vrstvy). Pokrytie závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu, spôsobu jeho prípravy, zamýšľaného dekoratívneho účinku, skúsenosti zhotovovateľa, počtu vrstiev a zvoleného spôsobu aplikácie.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota: približne 1,3 – 1,4 kg / dm3
Teplota pri aplikácii: od +5 ° C do +30 ° C; pri nízkych teplotách a / alebo zvýšenej vlhkosti je doba schnutia dlhšia
Počet vrstiev: 2
Čas schnutia: suché po približne 12 hodinách *
Aplikácia ďalšej vrstvy: po 12-24 hodinách *
Celková doba sušenia (začiatok používania):
približne 24 h *
Platnosť: 24 mesiacov

* Odporúčaná doba schnutia pre podmienky aplikácie pri teplote približne 23 ° C a 55% vlhkosti. Pri nižších teplotách a zvýšenej vlhkosti sa môže doba schnutia predĺžiť.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
DEKORAČNÝ BETÓN spĺňa požiadavky PN-EN 13300: 2002.

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (ALEBO VLASMI): Znečistený odev okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou.
Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak je to možné, a pokračujte vo vyplachovaní. Produkt je potrebné udržiavať a skladovať v tesne uzavretých nádobách, v suchých podmienkach. Použité náradie je potrebné ihneď po ukončení práce umyť vodou.

Výrobok sa používa v týchto efektoch:

Efekt DEKORAČNÝ BETÓN

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “DEKORAČNÝ BETÓN”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *